Veien fram til Trondheim 2018

19. februar 2007
Frist for å søke Norges Idrettsforbund (NIF) og Den Norske Olympiske Komité
om å bli norsk kandidat overfor IOC til å arrangere de Olympiske Vinterlekene 2018

Mars 2007
En egen evalueringskomité oppnevnt av NIF gjennomgår alle kandidatene og
gir sin vurdering til NIF

Mars 2007
Styret i NIF velger ut den norske søkerkandidaten.
De norske søkerbyene er Trondheim, Tromsø og Oslo/Lillehammer.

Høsten 2007
Stortinget behandler en statsgaranti for lekene.

Midten av 2009
NIF foreslår norsk søkerby overfor IOC

Januar 2010
En foreløpig søknad avleveres

Juli 2010
IOC velger ut søkerbyer til finalefasen. Erfaringsmessig to til fire byer.

Januar 2011
Endelig søknad til IOC avleveres

Juli 2011
IOC velger vertsby for de 23. Olympiske Vinterlekene

Februar 2018
De vinterolympiske lekene 2018 avvikles, og to-tre uker senere de Paralympiske Vinterlekene.

Trondheim 2018