Spørsmål og svar
Arenaer
 
 

Med hjerte for idretten og rom for verden
 • Topp klima og natur for vinteridrett
 • Leker for mennesker – atmosfære for vinterleker
 • Moderne infrastruktur og store ressurser
 • Kompakte leker
 • Arrangementerfaring
 • Gode løsninger for etterbruk

Internasjonalt
 • Et godt OL for utøverne, media, olympiske familie og publikum,
  opplevelse og atmosfære – infrastruktur, kompetanse og logistikk
Nasjonalt
 • En levende idrettsregion som trenger idrettsanlegg, og som kan oppnå
  stor langsiktig effekt
Lokalt/regionalt
 • Passer utmerket i planer for regionutvikling i Midt-Norge, byutvikling
  i Trondheimsregionen, og destinasjonsutvikling i Oppdal